M-decreet

Vertaalfiches M-decreet

We brengen graag de vertaalfiches over het M-decreet van Klasse onder de aandacht. Er zijn fiches in 9 talen en er is een audio versie in Daisy (zip-bestand) en MP3-formaat.

Tussentijds rapport Unia

Aanbevelingen Unia over inclusief onderwijs

Tussentijds rapport Kinderrechtencommissariaat

tussentijdse analyse van het kinderrechtencommissariaat op basis van de meldingen die bij hen zijn binnengekomen

Tussentijdse Meta-evaluatie M-decreet

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits gaf tijdens het schooljaar 2016-2017 de opdracht voor een tussentijdse meta-evaluatie van het decreet inzake maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, kortweg het M-decreet. Dit leidde tot een synthese van evaluatieve publicaties, verschenen sinds de inwerkingtreding van het M-decreet in 2015.