Laatste update: 24/05/2018

Tussentijdse Meta-evaluatie M-decreet

Sinds de inwerkingtreding verschenen meerdere publicaties die een ‘evaluatie’ maken van het M-decreet of deelaspecten ervan. Sommige van die publicaties zijn van de hand van wetenschappelijke onderzoekers, andere van de onderwijsinspectie of de administratie, nog andere van belangenorganisaties, UNIA of het Kinderrechtencommissariaat.  
 
De meta-evaluatie van die bronnen vormde de input voor zowel een syntheserapport als voor een conferentie (27 maart 2017) met vertegenwoordigers van onderwijsactoren, sociale partners, onderzoekers en beleidsverantwoordelijken. Ook vanuit VCLB was er een afvaardiging bestaande uit zowel enkele provinciale CLB-ondersteuners als ook één directie. Tijdens de conferentie werd gebrainstormd over hoe het verder moet met het M-decreet. Er werden beleidsaanbevelingen geformuleerd voor diverse betrokken actoren, waaronder ook CLB. 
 
Een lijst van alle voorbereidende documenten en bronnen die hebben geleid tot de Meta-evaluatie, vind je hier
 
Het Syntheserapport Meta-evaluatie met aanbevelingen voor o.a. CLB, vind je hier
 
Hieronder kan je ook nog een VCLB-nota terugvinden met vaststellingen die vooraf aan de conferentie werden verzameld, waarin het verloop van de conferentie verder wordt geschetst en de eerste resultaten worden verzameld.