Netgebonden documenten

  • Toelichting type 3 voor scholen en ondersteuners

    Op vraag van Katholiek Onderwijs Vlaanderen maakten we een verduidelijkende nota rond de mogelijkheid tot aanmelden bij de ondersteuningsnetwerken voor de doelgroep type 3. Deze nota verduidelijkt voor scholen en ondersteuners ook wat we verstaan onder een handelingsgericht diagnostisch traject. Aanvullend aan de nota werd ook de PRODIA-tekst rond handelingsgerichte diagnostiek bezorgd aan Katholiek Onderwijs Vlaanderen.