Netoverstijgende documenten M-decreet

ISC-richtlijnen M-decreet en ondersteuningsmodel

De ISC-richtlijnen die tot nu toe verschenen zijn rond implementatie M-decreet en ondersteuningsmodel zijn aan herwerking toe. We bundelen vanaf nu alle richtlijnen in een google docs document. De komende weken en maanden worden deze richtlijnen verder aangevuld.