Laatste update: 08/12/2017

Ondersteuningsmodel - Basisinfo

Op Info netwerken kan je voor elk netwerk terugvinden welke school aan het netwerk verbonden is. Navraag doen bij de school zelf kan natuurlijk ook.
 
 
Op de stuurgroep ondersteuningsmodel op Vlaams niveau werd de afspraak gemaakt dat scholen gewoon onderwijs aanmelden bij de netwerken en de BuO-scholen. Wij volgen deze afspraak zoveel mogelijk, maar als scholen de vraag stellen aan CLB om hen hierbij te ondersteunen kan dat uiteraard. Er kan in deze overgangsfase ook in onderling overleg worden afgesproken dat CLB de aanmelding doet, maar het algemene principe blijft dat de verantwoordelijkheid in deze bij de school voor gewoon onderwijs ligt.
 
Regelgeving bepaalt dat ondersteuningsvragen voor type BA, 3, 7 (taal of spraakstoornis) en 9 worden bezorgd aan het netwerk en dat ondersteuningsvragen voor type 2, 4, 6 of 7 auditief worden bezorgd aan de betrokken BuO-school (keuze komt tot stand in overleg tussen school en ouders). In sommige regio's werd de afspraak gemaakt om ook voor type 2, 4, 6 of 7 auditief aan te melden bij het ondersteuningsnetwerk. Beide zijn mogelijk.
 
De excel wordt best bijgehouden, maar dit was een document voor eenmalig gebruik. Het is dus niet de bedoeling om nieuwe vragen die binnenkomen (bv in de loop van volgend schooljaar) hierop aan te vullen. Het excel document is daarom hieronder ook verwijderd bij de documenten.
 
Het ondersteuningsmodel zoals hier beschreven is bedoeld voor basisscholen, secundaire scholen en HBO5 opleidingen aangeboden door secundaire scholen. Ondersteuning in hogescholen, universiteiten en HBO5 opleidingen aangeboden door hogescholen valt hier niet onder. Voor vragen naar ondersteuning op niveau van hoger onderwijs, wordt best contact opgenomen met de aanspreekpunten SIHO in de respectievelijke hogescholen of associaties (www.siho.be/aanspreekpunten) 
 
Op https://pincette.vsko.be/meta/properties/dc-identifier/Sta-20170612-15 kan je de FAQ rubriek van Katholiek Onderwijs Vlaanderen raadplegen.