Laatste update: 24/11/2014

Taalscreening en taaltraject, een opdracht voor CLB?

Naar aanleiding van de nieuwe regelgeving in basis- en secundair onderwijs over de taalscreening en taaltrajecten, plaatsen wij enkele documenten online, ter ondersteuning van de CLB-werking in dit kader.
 
In eerste instantie willen wij er wel op wijzen dat CLB geen verantwoordelijkheid toegewezen kreeg, zeker niet wat betreft het adviseren van een test of toets. De onderwijskoepels en pedagogische begeleiding zorgen voor ruime ondersteuning met teksten, informatiesessies en vorming, materialen,... Het departement Onderwijs stelt de Toolkit Breed Evalueren voor BaO en voor SO ter beschikking van de scholen en CLB.
 
Toch zien we een taak weggelegd voor CLB-medewerkers in het kader van schoolondersteuning, eventueel in samenspraak met de pedagogische begeleiding, ieder met zijn eigen accenten. De taalscreening krijgt bij voorkeur een plaats in een breder taalbeleid. In dat kader wordt dan een visie ontwikkeld over acties, aanpak, keuzes.. na de taalscreening. Op dat moment kunnen wij mee nadenken, vragen stellen, ons positief kritisch opstellen, zodat ook de kinderen met een zwakke taalvaardigheid en vaak lage SES meer kansen krijgen binnen onderwijs. Dit betekent dat onze inbreng zich in hoofdzaak beperkt tot zorgniveau 0 en 1 en dat wij voor de individuele leerling zeker niet te snel mogen overgaan naar zorgniveau 2. Op dat moment spreken we immers over een taalstoornis, wat enkel mogelijk is wanneer de leerlingen ook in de moedertaal een achterstand opgelopen hebben.
 
Om dit ganse kader helder te krijgen, richtten wij i.s.m. CTENO (Centrum Taal en Onderwijs) op 17 september 2014 en 17 oktober 2014 informatiedagen in, parallel voor basisonderwijs en voor secundair onderwijs. De gebruikte ppt vinden jullie onder materialen. Iets meer achtergrond over mogelijke taaltrajecten vinden jullie hier terug.