Laatste update: 25/06/2012

De verplichte instaptoets taal bij de overgang kleuter- lager onderwijs: wat vindt KB van deze nieuwe CLB-opdracht?

De CLB-sector werd verplicht om bij, onvoldoende aanwezige, kleuters een taaltoets af te nemen. Slagen op deze taaltoets is een toelatingsvoorwaarde om te mogen starten in het eerste leerjaar. KB zette hun bedenkingen op een rij.