Laatste update: 05/06/2012

Verhoogd kindergeld: een opdracht voor CLB? Enkele reflecties van VCLB-kansenbevordering


CLB-medewerkers investeren  veel tijd in deze niet-decretale opdracht. Ze doen dit vanuit een sterk KB-engagement maar tegelijkertijd geven ze aan dat de werkdruk zwaar toeneemt. Hoever moeten we als CLB hierin gaan? VCLB-KB zette enkele reflecties en uitgangspunten op een rij.