Laatste update: 19/06/2018

Schoolondersteuning

"Schoolondersteuning": het zat in het CLB decreet, maar het staat voor CLB niet in het decreet Leerlingenbegeleiding (februari 2018). Volgens het nieuwe decreet doen we aan signalering en brengen we inhoudelijke expertise in. Hoe zit dat precies in mekaar, en wat betekent dat voor ons concrete werk? Hier vind je kort en krachtig de antwoorden.
Contact: An Victoir

Bestanden
  • Decreet LLB en kp6 Wat mag je verstaan onder KP6 nu het decreet op de leerlingenbegeleiding van kracht wordt?
  • FAQ KP6 en decreet LLB Een handige spiekbrief voor de CLB'er die zich afvraagt wat wél en wat niet moet of mag in KP6. Laatste update: 14 juni 2018.
  • Visietekst schoolondersteuning 2011 In dit document vind je een werkdefinitie van schoolondersteuning en een omschrijving van de kernactiviteiten voor deze vorm van leerlingenbegeleiding. Het document werd gefinaliseerd na enkele besprekingsrondes op de VCLB directievergaderingen.
  • Gedeelde visietekst CLB en PBD De tekst "scholen ondersteunen bij het werken aan een kansenrijk en zorgbreed onderwijs voor alle jongeren" is een visietekst die CLB en PBD samen schreven en uitdragen.
  • Samenwerking CLB en school Een artikel uit "In Dialoog", november 2016, door Greet Van Hove van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.