Laatste update: 26/04/2019

Schoolondersteuning

Sinds 1 september 2018 geldt het decreet leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB). Het decreet wil de rollen en taken tussen de verschillende actoren verscherpen en de werking van de leerlingenbegeleiding optimaliseren. Zo is het de ambitie van het decreet om de rol- en taakverdeling op vlak van het ondersteunen van de school te verscherpen. Pedagogische begeleiding (PBD) en CLB hebben daarin beide een rol te spelen. Een goede samenwerking tussen school, PBD en CLB komt een betere begeleiding van leerlingen ten goede.
Contact: An Victoir

Bestanden
  • Rol PBD en CLB in leerlingenbegeleiding op school Katholiek Onderwijs Vlaanderen en Vrij CLB Netwerk focussen in de gezamenlijk tekst "Rol van PBD en CLB in het versterken van leerlingenbegeleiding op school" op dat onderdeel van het decreet. We verduidelijken wat scholen kunnen verwachten op vlak van ondersteuning door PBD en CLB en hoe beide kunnen samenwerken. Deze tekst werd goedgekeurd op de raden van bestuur van Vrij CLB Netwerk (20 februari 2019) en Katholiek Onderwijs Vlaanderen (21 maart 2019).
  • Decreet LLB en kp6 Wat mag je verstaan onder KP6 nu het decreet op de leerlingenbegeleiding van kracht wordt?
  • FAQ KP6 en decreet LLB Een handige spiekbrief voor de CLB'er die zich afvraagt wat wél en wat niet moet of mag in KP6. Laatste update: 14 juni 2018.
  • Samenwerking CLB en school Een artikel uit "In Dialoog", november 2016, door Greet Van Hove van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.