Laatste update: 23/09/2013

Studiekeuze & CLB?

We lazen in de krant De Morgen het artikel "Eerst de fun, dan de job" over studiekeuze. Daarin lezen we een opmerkelijke paragraaf over de centra voor leerlingenbegeleiding. 

"De bevraging toont ook aan dat de Centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) zich vragen moeten stellen over hun rol. Zowel bij de keuze van de onderwijsinstelling als bij het vastleggen van de studierichting hechten de studenten weinig belang aan het advies."
 
Dat is opmerkelijk omdat studiekeuzebeleiding sinds de hervorming van het PMS naar CLB in 2000, in de eerste plaats door de school wordt opgenomen. Het centrum voor leerlingenbegeleiding helpt de school bij deze opdracht bij het opstellen van een kwaliteitsvol studiekeuzetraject.
Op vraag van de leerling of kandidaat-student zal het CLB ook individueel begeleiden. Niet in de vorm van een "studiekeuzeadvies", maar wel coachend, gericht op het versterken van de studiekeuzevaardigheden van de leerling om zelf een keuze te maken.
 
Wat we ook doen, is het aanmaken van materialen die door leerkrachten en leerlingen al of niet in de klas kunnen gebruikt worden. Zo is er het keuzewerkboek voor laatstejaars SO in de "Op Stap"-reeks (www.opstapnaar.be). Daarnaast is er de website www.onderwijskiezer.be boordevol informatie voor laatstejaars en de veelgebruikte vragenlijsten zoals "I-like", "I-Prefer" en "I-study".
 
Voor meer informatie kan u terecht bij
Annelies De Graeve, communicatieverantwoordelijke
02 240 07 67