Laatste update: 03/06/2013

Studiekeuze werkt!

Brussel 3 juni 2013
Dag Lyle,
 
We lazen je opiniestuk over studiekeuze en eerlijk gezegd, we kijken uit naar je opiniestuk van volgend jaar. De kans is groot dat Spaans leren in Cuba, vrijwilligerswerk en reizen je ervaringen bieden die je als persoon raken én je tegelijk inspireren om je studiekeuze in lijn te brengen met nieuwe of hernieuwde levensdoelen. In Denemarken gaan meer dan 80% van je leeftijdsgenoten op deze manier te werk met succes!
 
Maar ook zonder sabbatjaar kunnen we tips geven om een ‘goede’ studiekeuze te maken. Niet uit de losse pols: er is voldoende wetenschappelijk onderzoek om te weten wat een goede studiekeuzebegeleiding inhoudt én dat het werkt. Inclusief slaagkansen!
Een goede studiekeuze bestaat uit zes onderdelen: de zogenaamde studiekeuzetaken van het studiekeuzeproces. De studiekeuzetaken zijn geen eenmalige fases die doorlopen worden: de deeltaken verlopen cyclisch en vloeien door elkaar. We geven ze graag mee in het onderstaande schema.
Een studiekeuze gebaseerd op deze zes ‘studiekeuzetaken’ is een onderbouwde en betrouwbare studiekeuze. Studiekeuzebegeleiding die zich richt op deze zes taken werkt. Daarvoor kan je terecht bij je CLB. En neen, de uitkomst hoeft inderdaad niet noodzakelijk hoger onderwijs te zijn.

We willen je zeker niet op je honger laten zitten. Daarom geven we je graag het keuzewerkboekje “Op stap naar het Hoger Onderwijs” mee. Dat boekje loodst je door de zes studiekeuzetaken heen. Zo kan je in Cuba alvast aan de slag! We kunnen onmogelijk 100% garanderen dat je hierdoor een goede studiekeuze zal maken. Daarvoor zijn mensen té verschillend . Maar we weten wel dat je hiermee sterker zult staan op de weg die je nog te gaan hebt … Ja , ook in Cuba.
 

Succes Lyle!


Stefan Grielens,
Algemeen Directeur 
 

Deze brief is een reactie op het opiniestuk van Lyle Muns, voorzitter van de Vlaamse Scholierekoepel.