Laatste update: 24/03/2014

Taalproef verdwijnt eindelijk!

We stonden van meet af aan argwanend tegenover de toets. Een enkel testmoment om te beslissen of een kind naar het eerste leerjaar mag? Zonder contextfactoren in acht te nemen? Zonder gesprek met de ouders? Dat leek ons niet zinvol. Die aanpak staat haaks op de hedendaagse praktijk van onderwijs en centra voor leerlingenbegeleiding. We zien niet in hoe een positief engagement van ouders vragen ten aanzien van de Nederlandse taal, kan stroken met een beleid dat hun kinderen de toegang tot het eerste leerjaar wil ontzeggen. Zo’n maatregel is in strijd met het inschrijvingsrecht van kinderen op school. 

In 2009 formuleerden we herhaaldelijk onze bezwaren tegen de taalproef die ingevoerd zou worden. Een hele legislatuur hebben we moeten wachten. Maar vijf jaar later is het dan eindelijk zo ver: als het voorstel van decreet wordt goedgekeurd, verdwijnt de taalproef.
Voor leerlingen met onvoldoende halve dagen in de kleuterschool zou in het nieuwe voorstel de klassenraad beslissen