Laatste update: 31/01/2013

VCLB informeert: CLB vaccineert alle meisjes uit het eerste secundair tegen baarmoederhalskanker

Vanaf volgend schooljaar zullen de centra voor leerlingenbegeleiding meisjes uit het eerste leerjaar secundair vaccineren tegen baarmoederhalskanker.
 
In 97% van de gevallen wordt baarmoederhalskanker veroorzaakt door een virus, het “Human Papillomavirus” (HPV). Daarvan bestaan verschillende varianten, net zoals bij het griepvirus. De vaccins die vandaag beschikbaar zijn beschermen tegen zowat 70% van de HPV-types. Het vaccin biedt dus een behoorlijk hoge beschermingsgraad, maar sluit baarmoederhalskanker niet volledig uit. De grootste effectiviteit wordt behaald als de vaccinatie gebeurt vooraleer er seksuele contacten zijn.

Vanaf volgend schooljaar zullen de centra voor leerlingenbegeleiding alle meisje uit het eerste jaar secundair de vaccinatie aanbieden. Dat komt neer op ongeveer 35.000 meisjes. De meisjes krijgen 3 inentingen in de loop van het schooljaar. Uiteraard gebeurt dit enkel mits toestemming van de ouders.

Dit aanbod geldt enkel voor de meisjes in het eerste jaar secundair. Dat wil zeggen dat meisjes uit het tweede jaar secundair en ouder, niet door het CLB gevaccineerd worden. Zij kunnen daarvoor wel nog steeds bij hun huisarts terecht.

De vrije centra voor leerlingenbegeleiding benadrukken het belang van goede informatie. De overheid is het daarmee eens en voorziet een informatiefolder.

De Vrije-CLB-Koepel vzw doet een warme oproep aan de meisjes van het eerste secundair, hun ouders en de scholen om maximaal gebruik te maken van dit aanbod. Hiervoor houden ze best de brieven en berichten van hun CLB goed in de gaten.


Een gesprekje?
Stefan Grielens
02 240 07 50 / 0495 40 09 85
Stefan.grielens@vclb-koepel.be