Laatste update: 31/01/2013

VCLB zet belangstellingstest laatstejaars secundair online

Ondertussen is studiekiezer.be vervangen door onderwijskiezer.be

De vrije centra voor leerlingenbegeleiding zetten hun belangstellingstest voor laatstejaars secundair online. ZOBEST helpt leerlingen hun belangstellingen op een wetenschappelijk onderbouwde wijze in kaart te brengen. www.studiekiezer.be/zobest 
 
ZOBEST staat voor “zelfonderzoek belangstelling einde secundair”. Het is een belangstellingstest voor leerlingen uit het laatste jaar secundair. Een goed beeld van de eigen belangstelling is een cruciaal onderdeel in een degelijk keuzeproces. Voor de ene leerling ligt dat voor de hand, voor de andere is het een raadsel. De test helpt dat raadsel te ontrafelen en legt meteen ook de link naar opleidingen in het hoger onderwijs. Bovendien kan ZOBEST een controletest zijn voor wie al een keuze gemaakt heeft. Strookt het resultaat met de keuze dan is dat een bevestiging. Zo niet, dan is er werk aan de winkel!

Doe de test

Aan de hand van 200 activiteiten waarvoor je op een 6-puntenschaal een score invult, ga je na waar je belangstelling naar uitgaat. Als resultaat krijg je een persoonlijk profiel in 14 belangstellingsdomeinen. Vanuit zo’n belangstellingsdomein kan je een lijst van studierichtingen raadplegen die daaraan zijn gekoppeld. De ZOBEST is een genormeerde proef, wat wil zeggen dat je de resultaten kunt vergelijken met leeftijdsgenoten.
De vragenlijst invullen duurt makkelijk een half uur. Voorzie dus de nodige tijd. Wie wil kan de resultaten per mail toegestuurd krijgen.

ZOBEST in het keuzeproces

Een studierichting kiezen is een hele opdracht. Die opdracht bestaat uit een aantal deeltaken, die elk hun eigen rol spelen in een bewust en degelijk keuzeproces. Het begint bij de overtuiging dat kiezen een opdracht is waaraan je moet werken. De uiteindelijke keuze maak je erna. Je moet ook weten wie je bent, wat je sterke kanten zijn en waar je interesses naar uitgaan. Bovendien heb je een overzicht nodig van alle mogelijkheden. Wie niet weet dat een studie of beroep bestaat kan er onmogelijk in geïnteresseerd zijn. Zodra er enkele interessegebieden duidelijk zijn, is het tijd om een aantal beroepen en studies in de diepte te leren kennen. Kwestie van een juist beeld te vormen. Pas dan is het mogelijk een keuze te maken. En daar stopt het niet. Je doet er goed aan om na te gaan of je zeker bent. Zo kun je je dan echt engageren voor je keuze!

En als kiezen niet lukt?

Wie vastloopt in het keuzeproces staat er niet alleen voor. Je kan bij je CLB terecht voor informatie, advies en begeleiding in het keuzeproces. Om dat te doen hebben we allerlei hulpmiddelen. Let wel: wij maken geen keuze. Wel helpen we de leerling om zelf een keuze te kunnen maken.

Meer weten?
Dirk Verrycken - dirk.verrycken@vclb-koepel.be - 02 240 07 50
Algemeen perscontact: Annelies De Graeve - annelies.degraeve@vclb-koepel.be - 02 240 07 69