Vision list test

Visie onderwijsloopbaanbegeleiding in onderwijs

Het Katholiek Vrij Onderwijs en VCLB hebben in 2007 een gemeenschappelijke visie-tekst over OLB in de scholengemeenschap ontwikkeld. Daarnaast hanteert het Katholiek Vrij Onderwijs ook een SOHO-visietekst uit 2009. In 2013 verscheen de de visie-tekst van het Vlaams Verbond van Katholiek Secundair Onderwijs over schoolloopbaanbegeleiding met medewerking van VCLB.

Schoolondersteuning

"Schoolondersteuning": het zat in het CLB decreet, maar het staat voor CLB niet in het decreet Leerlingenbegeleiding (februari 2018). Volgens het nieuwe decreet doen we aan signalering en brengen we inhoudelijke expertise in. Hoe zit dat precies in mekaar, en wat betekent dat voor ons concrete werk? Hier vind je kort en krachtig de antwoorden.

Visie psychomotoriek

Hoe beoordeel je psychomotoriek bij kleuters?