Vision list test

Visie onderwijsloopbaanbegeleiding in onderwijs

Het Katholiek Vrij Onderwijs en VCLB hebben in 2007 een gemeenschappelijke visie-tekst over OLB in de scholengemeenschap ontwikkeld. Daarnaast hanteert het Katholiek Vrij Onderwijs ook een SOHO-visietekst uit 2009. In 2013 verscheen de de visie-tekst van het Vlaams Verbond van Katholiek Secundair Onderwijs over schoolloopbaanbegeleiding met medewerking van VCLB.

Schoolondersteuning

Sinds 1 september 2018 geldt het decreet leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB). Het decreet wil de rollen en taken tussen de verschillende actoren verscherpen en de werking van de leerlingenbegeleiding optimaliseren. Zo is het de ambitie van het decreet om de rol- en taakverdeling op vlak van het ondersteunen van de school te verscherpen. Pedagogische begeleiding (PBD) en CLB hebben daarin beide een rol te spelen. Een goede samenwerking tussen school, PBD en CLB komt een betere begeleiding van leerlingen ten goede.

Visie psychomotoriek

Hoe beoordeel je psychomotoriek bij kleuters?