Vision list test

Visie onderwijsloopbaanbegeleiding in onderwijs

Het Katholiek Vrij Onderwijs en VCLB hebben in 2007 een gemeenschappelijke visie-tekst over OLB in de scholengemeenschap ontwikkeld. Daarnaast hanteert het Katholiek Vrij Onderwijs ook een SOHO-visietekst uit 2009. In 2013 verscheen de de visie-tekst van het Vlaams Verbond van Katholiek Secundair Onderwijs over schoolloopbaanbegeleiding met medewerking van VCLB.

Schoolondersteuning

Wanneer doet een CLB aan schoolondersteuning? En wat doen CLB'ers dan? En hoe werken CLB en PBD samen in het ondersteunen van scholen? VCLB en PBDKO actualiseerden hun gezamenlijke visietekst 'scholen ondersteunen bij het werken aan een kansenrijk en zorgbreed onderwijs voor alle leerlingen'.

Visie psychomotoriek

Hoe beoordeel je psychomotoriek bij kleuters?